Daltonschool Rijnsweerd

Jan Muschlaan 24 3584 GV Utrecht

  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Daltonschool Rijnsweerd!

Wij bieden uitstekend onderwijs met goede resultaten, waarbij we de prachtige waarden die horen bij Daltononderwijs combineren met een effectieve, 'evidence-informed'- werkwijze. Naast het opdoen van kennis en het aanleren van vaardigheden op het gebied van de basisvakken zoals taal en rekenen, betekent dit dat we het belangrijk vinden om onze kinderen te leren zich zelfstandig te gedragen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, de ander en de leeromgeving. Samenwerken met een ander en het oefenen met reflecteren zijn ook belangrijke onderdelen daarvan. Allemaal vaardigheden die belangrijk zijn om op te groeien tot een sociaal vaardig persoon. 


Als u vragen heeft dan horen we dat graag!

Ralf Tienhooven

Directeur Daltonschool Rijnsweerd

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Evidence-informed
  • Dalton
  • Vakmanschap leerkracht
  • Kennis staat centraal
  • Uitdagend curriculum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft 14 groepen. Het gemiddeld leerlingaantal ligt rond de 24 kinderen per groep. Wij streven naar leerlingaantal van 28 kinderen per groep met een maximum van 30 kinderen per groep. De school heeft rond oktober gemiddeld ongeveer 340 leerlingen. Onze leerlingen zijn vooral afkomstig uit de wijk Rijnsweerd, maar ook uit omliggende wijken. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
340
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden en opvang

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven