Daltonschool Rijnsweerd

Jan Muschlaan 24 3584 GV Utrecht

  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd

In het kort

Toelichting van de school

Welkom,

Samen met uw kind bent u van harte welkom op Daltonschool Rijnsweerd. Daltonschool Rijnsweerd biedt uitstekend onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs staat dan ook centraal in onze visie en er wordt gewerkt vanuit de volgende uitgangspunten:

*Onze school biedt kwalitatief goed openbaar onderwijs.

*Onze school stimuleert zelfstandigheid, samenwerken en het nemen van verantwoordelijkheid.

*Onze school biedt een uitdagend leerklimaat.

*Onze school staat midden in de samenleving en heeft oog voor de verschillende achtergronden van mensen. 

In dit schoolvenster vindt u meer informatie over onze school.

Als u vragen heeft dan horen we dat graag.

Ralf Tienhooven

Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Evidence-informed
  • Dalton
  • Vakmanschap leerkracht
  • Kennis staat centraal
  • Uitdagend curriculum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De grafiek geeft een vertekend beeld, omdat het de leerlingen van Daltonschool Rijnsweerd en de Internationale School samen optelt. Dit omdat zij hetzelfde Brinnummer hanteren (zelfde financiële eenheid). Wat betreft Daltonschool Rijnsweerd:

De school heeft vanaf schooljaar 2020-2021 16 groepen. Het gemiddeld leerlingaantal ligt rond de 26 kinderen. Wij streven naar een maximum van 30 kinderen per groep. Het aantal kleutergroepen bedraagt 4. Vanuit deze groepen ontstaan twee groepen drie. De school heeft dus van ieder leerjaar twee parallelgroepen. De school heeft rond oktober gemiddeld ongeveer 400 kinderen. Deze zijn vooral afkomstig uit Rijnsweerd, maar ook uit de omliggende wijken. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
398
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden en opvang

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven