Basisschool De Klim

Eifel 26 -28 3524 HH Utrecht

  • Dat hoeft niet altijd op de computer of uit boeken, maar kan ook door experimenten.
  • Bij elk thema is er een opening. Soms samen, soms per klas, of per bouw, maar altijd inspirerend!
  • We sluiten het thema af met leerlingen en de ouders.
  • In de klassen, in de gangen is het werk van onze leerlingen overal aanwezig.
  • We onderzoeken vanuit verschillende perspectieven.  Zo wordt er gewerkt vanuit het perspectief: geschiedenis.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Kwaliteitsvragenlijsten
We nemen regelmatig kwaliteitsvragenlijsten af van Vensters onder de ouders/verzorgers, de collega’s en de leerlingen van groep 6 t/m 8 van onze school. Deze gegevens kunnen wij gebruiken om ons onderwijs nog beter vorm te geven en te organiseren.  We nemen de resultaten door met het team, de kinderambassadeurs en de medezeggenschapsraad.

Uit deze besprekingen komt een plan van aanpak waaraan we op school gaan werken om de veiligheid van de leerlingen, ouders en leerkrachten te waarborgen.

Tevredenheid
7,9

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Kwaliteitsvragenlijsten
We nemen regelmatig kwaliteitsvragenlijsten af van Beekveld&Terpstra onder de ouders/verzorgers en de collega’s. De leerlingen van groep 6 t/m 8 van onze school vullen jaarlijks de vragenlijst vanuit Vensters in.. Deze gegevens kunnen wij gebruiken om ons onderwijs nog beter vorm te geven en te organiseren. De resultaten van Beekveld&Terpstar worden gewaardeerd van 1 t/m 4, waarbij 2,5 voldoende is en een 4 uitstekend. Ook wordt een rapportcijfer gevraagd.

Conclusies en ontwikkelpunten
Het onderwijs op school wordt door de ouders/verzorgers over het algemeen positief beoordeeld. Een aandachtspunt moet dit jaar zijn de begeleiding bij leerlingen met extra zorg voor de executieve vaardigheden. We zijn vorig schooljaar gestart met een nieuwe intern begeleider en dit schooljaar zal zij samen met de directeur de zorg meer op de kaart zetten op De Klim. De komende schooljaren willen we leerling- en leerkrachtgedrag meer concretiseren. 

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven