Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof

Pieterskerkhof 10 3512 JR Utrecht

  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof
  • lekker en veel lezen!
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Binnen ons bestuur nemen alle scholen periodiek kwaliteitsvragenlijsten af. We gebruiken daarvoor lijsten, die ontwikkeld zijn door Van Beekveld en Terpstra. De resultaten van de enquête vindt u in de bijlage.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven