Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof

Pieterskerkhof 10 3512 JR Utrecht

  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof
  • lekker en veel lezen met onze methode De Schoolschrijver.
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof
  • De boom van de 7 gewoonten zelf bedacht en gemaakt door groep 4

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Binnen ons bestuur nemen alle scholen periodiek kwaliteitsvragenlijsten af. We gebruiken daarvoor lijsten, die ontwikkeld zijn door Van Beekveld en Terpstra. De resultaten van de enquête vindt u in de bijlage.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven