Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof

Pieterskerkhof 10 3512 JR Utrecht

 • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof
 • lekker en veel lezen!
 • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • eigenaarschap
 • plezier
 • eigenheid
 • verbondenheid en vertrouwen
 • rust en regelmaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft zo'n 210-220 leerlingen verdeeld over negen homogene groepen. Vier groepen in de onderbouw (1 tot en met 3), twee groepen in de middenbouw (groep 4 en 5), en drie groepen in de bovenbouw (groep 6 tot en met 8). De groepsgrootte ligt over het algemeen rond de 25-30 leerlingen. We streven ernaar om een maximum van 30 leerlingen per groep aan te houden.

Vanwege onze ligging in de binnenstad hebben we regelmatig te maken met verhuizingen van leerlingen en ouders. Hierdoor zijn de groepen in de onderbouw voller dan in de bovenbouw.

Nieuwe leerlingen

Zes keer per jaar wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd op school, voor ouders/verzorgers die belangstelling hebben voor onze school. We informeren uitvoerig over de gang van zaken op school en over ons Daltononderwijs. Ouders/verzorgers kunnen een kijkje nemen in de klassen, en leerlingen leiden ouders rond en vertellen hen over de school. 

In schooljaar 2021-2022 zijn deze informatiebijeenkomsten op de volgende data, van 8.45 - 10.00 uur:

 • dinsdag 28 september 2021
 • maandag 1 november 2021
 • donderdag 3 februari 2022
 • dinsdag 22 maart 2022
 • donderdag 19 mei 2022
 • maandag 13 juni 2022

Er zijn komend schooljaar 2 extra momenten gepland voor ouders die in 2020-2021 alleen een digitale informatie bijeenkomst hebben kunnen bijwonen vanwege de coronamaatregelen. Voor hen is er een rondleiding door de school van 9.00 - 9.45 uur op:

 • dinsdag 14 september 2021
 • maandag 11 oktober 2021

Aanmelden voor een informatie bijeenkomst kan via het formulier op de website: aanmelden informatie bijeenkomst

Aanmelding

Onder het kopje toelating leest u hoe het aanmelden gaat vanaf oktober 2021

Voordat uw kind 3 jaar is, kunt u laten weten dat u belangstelling heeft voor onze school. Dit kan via het belangstellingsformulier op de website. De belangstellingsregistratie wordt niet automatisch omgezet naar een aanmelding. Als een kind op de belangstellingsregistratielijst staat, krijgen ouders/verzorgers een bericht toegestuurd rond de derde verjaardag van het kind, om het aan te melden voor onze school via de centrale aanmeldprocedure van de gemeente Utrecht. 

Kinderen die van een andere school komen

Aanmelden van een kind van een andere school gaat in overleg met de directie en intern begeleider van de andere school. Als er een plekje is in de betreffende groep, wordt onderzocht of aan de onderwijsbehoeften van de leerling voldaan kan worden. Binnen 6 weken en uiterlijk 10 weken na aanmelding wordt de definitieve beslissing genomen of een leerling al dan niet kan worden toegelaten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Bij ons op school werken we met het 5-gelijke dagen model. Alle leerlingen gaan van maandag tot en met vrijdag naar school van 8.30 uur - 14.00 uur.

De deuren gaan om 8.20 uur open. Leerlingen mogen via het Pieterskerkhof of het schoolplein naar school komen. Ouders gaan niet mee naar binnen, maar zetten hun kinderen op het schoolplein respectievelijk Pieterskerkhof af. Medewerkers vangen de kinderen buiten op. De groepsleerkrachten staan elke ochtend bij hun klasdeur en heten alle leerlingen welkom. 

Om 8.30 uur gaat de bel en start de les. Wij verwachten dat alle kinderen dan in de klas klaarzitten. Het werkt erg storend als leerlingen later binnenkomen.

Mocht u iets willen bespreken met de leerkracht dan kunt u een afspraak maken door een mail te sturen. 

Om 14.00 uur zijn de leerlingen vrij. Ouders/verzorgers wachten aan het begin van het schoolplein of op het Pieterskerkhof op hun kinderen. 

Vanaf 13:45 uur is de poort naar het schoolplein geopend. Gedurende de schooldag en na schooltijd kan de school alleen bereikt worden via de hoofdingang aan het Pieterskerkhof. Wij houden de poort en achterdeur dicht i.v.m. de veiligheid van de kinderen en medewerkers.

Fietsen

De fietsen kunnen in de rekken op het schoolplein of aan het Pieterskerkhof gestald worden. Het stallen van fietsen is voor eigen risico, de school is hiervoor niet aansprakelijk. Op het schoolplein mag niet worden gefietst. Ouders plaatsen hun fietsen niet op het schoolplein of Pieterskerkhof. De fietsenrekken/plaatsen zijn bedoeld voor de kinderen.

Met de auto

Wij adviseren in verband met de veiligheid van de kinderen, om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Kom je toch met de auto, parkeer deze dan even op het Lepelenburg. Auto’s mogen, bij het brengen en halen van kinderen, niet op de brug aan de Kromme Nieuwe Gracht of op/voor het Pieterskerkhof geparkeerd worden. Het Pieterskerkhof is een autovrijplein.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven