Basisschool Anne Frank

van Bijnkershoeklaan 280 3527 XL Utrecht

 • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank
 • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank
 • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank
 • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank
 • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Anne Frankschool.

De Anne Frankschool is een openbare basisschool in Transwijk, Utrecht. De school maakt deel uit van de SPO, St. Primair Onderwijs Utrecht.

ALLES WAT JE AANDACHT GEEFT GROEIT

Dat doen we klassikaal én individueel. Onze school biedt kwalitatief goed onderwijs. Kinderen voelen zich welkom en gewaardeerd op onze school. Er werkt professioneel personeel dat hoge verwachtingen heeft van de ontwikkeling van de kinderen. Er is passende aandacht voor kinderen die meer of minder kunnen. We werken opbrengstgericht!

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website:

http://www.anne-frankschool.nl

We heten u en uw kind van harte welkom!


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Sfeer en veiligheid
 • Rijke leeromgeving
 • Onderwijs op maat
 • Zelfstandigheid
 • Optimale leerprestaties

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Anne Frankschool zitten ongeveer 200 kinderen verdeeld over 9 groepen. De gemiddelde groepsgrootte van de school is 22 kinderen. 
De maximale groepsgrootte van de groepen 1-2 is 25 kinderen en voor de groepen 3 t/m 8 maximaal 30 kinderen.

Ons schoolgebouw biedt onderdak aan:

 • Basisschool Anne Frank
 • Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)
 • Buitenschoolse opvang “Kind en Co”
 • Peutergroep “Kind en Co”

De Anne Frankschool beschikt over een inpandige gymzaal, een eigen bibliotheek en een ouderlokaal. Door deze bundeling van voorzieningen ontstaat een school waar zorg voor kinderen van 3 tot 12 jaar in goede handen is.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties vindt plaats in overleg met Kind en Co.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven