Prof. Kohnstammschool

Marislaan 1 3582 HD Utrecht

  • Schoolfoto van Prof. Kohnstammschool
  • Schoolfoto van Prof. Kohnstammschool
  • Schoolfoto van Prof. Kohnstammschool
  • Schoolfoto van Prof. Kohnstammschool

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders vervullen op de Prof. Kohnstamm een belangrijke rol. Dit kan zijn door het verlenen van hand- en spandiensten, maar ook via de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad kunnen zij een aandeel leveren, en in het geval van de MR invloed uitoefenen op het schoolbeleid.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven