Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen

Oude Kerkstraat 2a 3572 TJ Utrecht

  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen
  • Spelenderwijs laat de stamgroepbegeleider de kinderen kennismaken met rekenactiviteiten
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het kader van het nieuwe schoolplan 2019-2023 hebben wij een tevredenheidsenquete onder ouders, kinderen en leerkrachten gehouden. Hiervoor zijn de vragenlijsten van Beekveld en Terpstra gebruikt. Naast dit onderzoek gebruiken wij nog een tweede instrument nl. Praktikum van de universiteit van Nijmegen.

Welbevinden en (sociale) veiligheid zien wij als essentiële voorwaarden om te komen tot een goede ontwikkeling bij kinderen. Ons jenaplanconcept is bovenal een pedagogisch concept waarin wij expliciet en frequent aandacht besteden en activiteiten aanbieden die invloed hebben op het welbevinden en op de sociale veiligheid van kinderen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,1

Terug naar boven