Openbare basisschool De Cirkel

Prinses Margrietstraat 124 3554 GJ Utrecht

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Cirkel
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Cirkel
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Cirkel
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Cirkel
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Cirkel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn trots op de behaalde resultaten en de cijfers die de leerlingen gegeven hebben. De gemiddelde cijfers op schoolniveau zijn ruim voldoende en geven aan dat de leerlingen het fijn vinden in de klas en op school, zich veilig voelen en weinig (of niet) gepest worden. Ten opzichte van het schooljaar 2022 – 2023 zijn de cijfers omhooggegaan, wat een verbetering laat zien in de ervaren tevredenheid en veiligheid op school. Ook de cijfers uitgesplitst in de groepen 6, 7 en 8 zijn allen voldoende tot goed.

Het inzetten van interventies zoals aandacht besteden aan groepsvorming aan het begin van het jaar, het structureel inzetten van De Vreedzame School lessen, het invoeren van De Grondwet van De Cirkel, ondersteuning van de gedragsspecialist bij groepsprocessen en het pedagogische klimaat in de school, Rots en Water training, het groepsdoorbroken werken en de kwaliteitskaarten dragen bij aan een veilig pedagogisch klimaat binnen de school.

Daarnaast zijn wij dit schooljaar gestart met het inzetten van mediatoren (groep 8), beweegcoaches (groep 7) en leerlingen voor de uitleen van het buitenspeelmateriaal (groep 6). Met het uitvoeren van deze taken worden worden leerlingen medeverantwoordelijk voor hun eigen omgeving. Dit draagt ook bij aan een fijne schoolsfeer.

Tevredenheid
7,9

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In totaal hebben 114 ouders de vragenlijst ingevuld.
Tevredenheid
6,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven