Openbare Basisschool de Cirkel

Prinses Margrietstraat 124 3554 GJ Utrecht

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cirkel

In het kort

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen. Pas dan komen ze tot leren. Een duidelijke en vooral voor leerlingen herkenbare structuur en een sfeer van vertrouwen zijn daarbij erg belangrijk. Daarom werken we aan één lijn in de school. Wij zijn een school met veel diversiteit. We zullen daarom tijdens het onderwijs op onze school aandacht geven aan de diversiteit van culturen en levensbeschouwingen in onze samenleving. Dit doen we tijdens de Vreedzame school lessen en in onderdelen van ons thematisch onderwijs. Door veel aandacht te geven aan het vergroten van de sociale veiligheid, ontstaat er meer effectieve leertijd. Ons eigen gedrag en voorspelbaar zijn is daarbij belangrijk voor onze leerlingen. 

De leerkracht doet ertoe. Een leerkracht die goed is toegerust, met plezier naar zijn werk gaat en voldoende tijd heeft om zijn werk goed te doen, presteert beter. Daarom vinden we het op de Cirkel belangrijk dat de leerkrachten met plezier naar hun werk gaan en goed les kunnen geven. Daarom staat het vakmanschap van de leerkrachten centraal met als doel om samen te werken in professionele leergemeenschappen. De scholing en teamontwikkeling in de komende jaren is hierop gericht. Daarmee zijn de leerkrachten in staat om vanuit een onderzoekende en lerende houding het onderwijs stapsgewijs te verbeteren. Daarbij zullen we gebruik maken van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en vanuit daar kijken we kritisch naar de eigen onderwijspraktijk. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Diversiteit
 • Ontwikkelingsgericht
 • Thematisch werken
 • Leerplezier
 • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2021/2022 starten wij met ongeveer 300 leerlingen op De Cirkel. 

We werken we met 14 groepen:

 • drie groepen 1/2 (3 x 23 leerlingen – einde schooljaar 30 leerlingen)
 • twee groepen 3 (2 x 20 leerlingen)
 • twee groepen 4 (2 x 20 leerlingen)
 • twee groepen 5 (2 x 17 leerlingen)
 • twee groepen 6 (2 x 20 leerlingen)
 • één groep 7 (18 leerlingen)
 • één groep 8 (15 leerlingen)

De school is een mooie afspiegeling van de wijk en de samenleving, en dat willen we graag blijven. Onze school herbergt een ‘wereld aan talenten.’ Op allerlei gebied zijn de verschillen groot tussen de kinderen. We zijn er trots op dat wij al die verschillende kinderen en culturen samenbrengen. We streven naar een gemiddelde groepsgrootte van 24 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
241
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang tussen de middag wordt door school zelf georganiseerd. Overblijfmedewerkers zijn gekoppeld aan vaste groepen en doen allerlei leuke activiteiten met de kinderen, zoals buitenspelen, koken, breien of knutselen. Ook huren we kunstenaars en sporters uit de buurt in om met de kinderen te gaan dansen, toneelspelen of wetenschappelijk onderzoek te doen.

De overblijfmedewerkers krijgen een vrijwilligersvergoeding. Daarom zijn er kosten aan de opvang verbonden. Dit schooljaar zijn die kosten vastgesteld op 1 euro per dag. Als uw kind een heel jaar lang vier dagen per week overblijft, kost u dat 150 euro. Dit kunt u per jaar of per maand betalen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven