BAVO-School

Middengouw 13 1645 PN Ursem (Gem. Koggenland)

  • Het plein sluit direct aan op de klaslokalen en biedt een veilige omgeving waar volop gespeeld kan worden.
  • Het Bavoteam is een professioneel team en bestaat uit veel verschillende experts. Samen zijn we steeds in ontwikkeling richting de toekomst!
  • Op de Bavoschool werken 4 meesters, 8 juffen en 2 onderwijsassistenten iedere dag intensief en proactief samen met elkaar en de kinderen.
  • Schoolfoto van BAVO-School
  • Iedere groep bezoekt het verpleeg- en verzorgingshuis De Rustenburcht bij ons in Ursem. Een geweldige Win-Win voor bewoners en kinderen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen geven gemiddeld een score van 8.4

De school krijgt zelfs een 8,5 als rapportcijfer.  Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op.

De zeven gewoonten van Covey helpen alle betrokkenen van de Bavoschool om op een goede en respectvolle wijze samen te leven, samen te leren en samen te werken met elkaar. We houden hierbij rekening met onszelf, de ander en de omgeving.

We zijn heel trots op de sfeer en leef- en leercultuur binnen onze Bavoschool.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheidsvragenlijst is door 50% van respondenten ingevuld, dit zijn 75 enquêtes van de 152 die zijn uitgezet onder de ouders.

De onderwerpen die zijn bevraagd gingen over het schoolklimaat, het onderwijsleerproces en de informatie en communicatie.

De ouders geven de school gemiddeld het cijfer 8.1.  We scoren op alle onderdelen rond de 8 en daar zijn we enorm trots op.

De ouders zijn zeer tevreden over het schoolklimaat. Het is goed te lezen dat de kinderen graag naar school gaan en ook de veiligheid op school zeer positief wordt beoordeeld, beide met een 8.4.

Het onderwijsleerproces; de vakbekwaamheid van de leerkrachten wordt als zeer positief beoordeeld, de ouders geven aan zeer tevreden te zijn over wat het kind op school leert. 

We zijn heel trots op deze feedback die we van de ouders van onze leerlingen hebben gekregen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven