BAVO-School

Middengouw 13 1645 PN Ursem (Gem. Koggenland)

  • Het plein sluit direct aan op de klaslokalen en biedt een veilige omgeving waar volop gespeeld kan worden.
  • Het Bavoteam is een professioneel team en bestaat uit veel verschillende experts. Samen zijn we steeds in ontwikkeling richting de toekomst!
  • Op de Bavoschool werken 4 meesters, 8 juffen en 2 onderwijsassistenten iedere dag intensief en proactief samen met elkaar en de kinderen.
  • Schoolfoto van BAVO-School
  • Iedere groep bezoekt het verpleeg- en verzorgingshuis De Rustenburcht bij ons in Ursem. Een geweldige Win-Win voor bewoners en kinderen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de Bavoschool op de website van Scholen op de Kaart.

We proberen op deze manier een zo breed mogelijk beeld te geven van onze school zodat u een goede vergelijking en een bewuste keuze kunt maken voor een school voor uw kind(eren). Daarnaast verwijzen we u graag naar onze website:  www.bavoschool-ursem.nl

De Bavoschool is een Leader in Me school. 

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met een nieuwe pedagogische lijn in de school op basis van het gedachtegoed van Stephen Covey: de 7 gewoonten van effectief leiderschap, met de naam The Leader in Me. Deze lijn ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen. Het gaat hier om leidinggeven aan jezelf en inzicht krijgen in jezelf en je relatie met de ander. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel in allerlei (sociale) situaties en de verantwoordelijkheid die je daarin hebt.

De 7 gewoontes helpen de leerlingen bewuste keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor de beslissingen die zij nemen. Ze leren zich bewust te zijn van het eigen zijn en kunnen, elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden. We leren de leerlingen de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken.Vanuit een positief zelfbeeld krijgen de leerlingen de ruimte en de tijd om verantwoorde keuzes te maken voor zichzelf en zich als totaal mens te ontwikkelen.

Heeft u vragen of wilt u een kennismakingsgesprek en rondleiding door de school, dan bent u uiteraard van harte welkom!

U kunt contact opnemen met ons via mail of telefoon:

directie.bavo@skowf.nl

tel 072-5021422

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk leiderschap
  • Talenten ontdekken en benutten
  • Nieuwsgierig en onderzoekend
  • Proactief en verantwoordelijk
  • Aandacht voor jezelf en ander

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingenaantal is jaren vrij stabiel gebleven en het afgelopen schooljaar zelfs flink gestegen. 

Afgelopen schooljaar hebben we ook een Nieuwkomersklas van 15 leerlingen binnen de Batter / Bavoschool georganiseerd. Dit schooljaar gaan deze leerlingen naar een school in de eigen woonomgeving en stopt de nieuwkomersklas op onze locatie. Daarom zal het leerlingaantal bij ons weer iets dalen.

We zijn dit schooljaar gestart met 3 kleutergroepen, zodat de groep heel klein start en niet te groot wordt na de instroom van alle 4 jarigen. Totaal werken we met 9 groepen die zijn verdeeld in jaargroepen. De samenwerking met de groepen 1-2-3 is sterk rond het theamtisch werken. We kiezen hiervoor zodat de kinderen van groep 3 voldoende ruimte krijgen om spelend te leren.

De groepen 4 tot en met 8 delen ook de kennis en expertise met elkaar en tijdens de talentatleiers en expressie wordt er groepsoverstijgend gewerkt. Op deze wijze leren we veel van en met elkaar.

De gemiddelde groepsgrootte is 24 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
204
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Bavoschool werkt met een continurooster. De school begint elke dag om 8.30 uur en eindigt om 14.30 uur, alleen op de woensdag werken we tot 12.30 uur en zijn de kinderen 's middags vrij. Om 8.20 uur gaat de deur open en  kunnen de kinderen naar binnen. De leerkrachten zijn vanaf dat tijdstip in de klas om de kinderen te ontvangen.

Doordat we met een continurooster werken, eten alle kinderen tussen de middag op school. Voor alle kinderen begint de pauze om 12.15 uur. We eten in het eigen lokaal. De eerste 5 minuten van de lunch eten alle kinderen in stilte zodat er aandacht is voor het eten. Daarna wordt er voorgelezen of een educatief filmpje gekeken. Na het eten, spelen alle kinderen buiten.

Om de kinderen zoveel als mogelijk beweegruimte te geven en optimaal gebruik te kunnen maken van de buitenspelmaterialen hanteren we 2 pauzes: groepen 3,4,5 en groepen 6,7,8.

De kinderen van de groepen 1-2 hebben een eigen speelplein.

Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld volgen wij de stappen die zijn aangegeven op de website van Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Dit staat ook vermeld in het Schoolveiligheidsplan van de school.

Terug naar boven