BAVO-School

Middengouw 13 1645 PN Ursem (Gem. Koggenland)

  • Het plein sluit direct aan op de klaslokalen en biedt een veilige omgeving waar volop gespeeld kan worden.
  • Het Bavoteam is een professioneel team en bestaat uit veel verschillende experts. Samen zijn we steeds in ontwikkeling richting de toekomst!
  • Op de Bavoschool werken 4 meesters, 8 juffen en 2 onderwijsassistenten iedere dag intensief en proactief samen met elkaar en de kinderen.
  • Schoolfoto van BAVO-School
  • Iedere groep bezoekt het verpleeg- en verzorgingshuis De Rustenburcht bij ons in Ursem. Een geweldige Win-Win voor bewoners en kinderen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de Bavoschool op de website van Scholen op de Kaart.

We proberen op deze manier een zo breed mogelijk beeld te geven van onze school zodat u een goede vergelijking en een bewuste keuze kunt maken voor een school voor uw kind(eren). Daarnaast verwijzen we u graag naar onze website:  www.bavoschool-ursem.nl

De Bavoschool is een Leader in Me school. 

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met een nieuwe pedagogische lijn in de school op basis van het gedachtegoed van Stephen Covey: de 7 gewoonten van effectief leiderschap, met de naam The Leader in Me. Deze lijn ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen. Het gaat hier om leidinggeven aan jezelf en inzicht krijgen in jezelf en je relatie met de ander. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel in allerlei (sociale) situaties en de verantwoordelijkheid die je daarin hebt.

De 7 gewoontes helpen de leerlingen bewuste keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor de beslissingen die zij nemen. Ze leren zich bewust te zijn van het eigen zijn en kunnen, elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden. We leren de leerlingen de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken.Vanuit een positief zelfbeeld krijgen de leerlingen de ruimte en de tijd om verantwoorde keuzes te maken voor zichzelf en zich als totaal mens te ontwikkelen.

Heeft u vragen of wilt u een kennismakingsgesprek en rondleiding door de school, dan bent u uiteraard van harte welkom!

U kunt contact opnemen met ons via mail of telefoon:

directie.bavo@skowf.nl

tel 072-5021422

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen en respect
  • Positief waarderend
  • Leiderschap/Verantwoordelijk
  • Nieuwsgierig en verwondering
  • Verbinding,Talent, Samen leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingenaantal is al jaren vrij stabiel. Dit zorgt ervoor dat we 8 groepen kunnen formeren.

We werken groepsoverstijgend in thema's rond de wereldoriënterende vakken en expressie / projecten.

De gemiddelde groepsgrootte is 24 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
180
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Bavoschool werkt met een continurooster. De school begint elke dag om 8.30 uur en eindigt om 14.30 uur, alleen op de woensdag werken we tot 12.30 uur en zijn de kinderen 's middags vrij. Om 8.20 uur kunnen de kinderen de school binnen lopen. De leerkrachten zijn vanaf dat tijdstip in de klas om de kinderen te ontvangen.

Doordat we met een continurooster werken, eten alle kinderen tussen de middag op school. Voor alle kinderen begint de pauze om 12.15 uur. We eten in het eigen lokaal. Na het eten, spelen alle kinderen buiten.

Om de kinderen zoveel als mogelijk beweegruimte te geven en optimaal gebruik te kunnen maken van de buitenspelmaterialen hanteren we 2 pauzes: groepen 3,4,5 en groepen 6,7,8.

Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven