Basisschool de Langereis

Middengouw 21 1645 PN Ursem (Gem. Koggenland)

  • De kleuters kleien de golven van de zee bij het thema piraten.
  • Tijdens het talentuur worden er allerlei creatieve opdrachten gedaan.
  • Bij het thema ruimte wordt de wereldbol bekeken.

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt nieuws en informatie over onze  school.

Lijkt het u leuk om de school van binnen bekijken en de sfeer te proeven?

Wij heten u van harte welkom! Bel voor een afspraak (072 5021817)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Blij en trots
  • Nieuwsgierig
  • Betrokken en wijs
  • Kracht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
63
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school maakt deel uit van Brede School de Batter. In de Batter is naast twee basisscholen ook de kinderopvang Skik- Figaro gehuisvest. Dit valt onder de stichting Kinderopvang West-Friesland. Er is een dagopvang tot 4 jaar en naschoolse opvang voor oudere kinderen.

Ook de peuterspeelzaal en de bibliotheek maken deel uit van Batter.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven