Basisschool C. Zeeman

Middelbuurt 118 8321 ZE Urk

Schoolfoto van Basisschool C. Zeeman

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het strategisch beleidsplan 2015-2019 is opgenomen dat de scholen van Schoolvereniging Rehoboth in 2019 in ieder geval op 1 vakgebied op leerlijn en evt. groep doorbrekend zullen werken. Op de Cornelis Zeemanschool is dit gerealiseerd op 2 vakgebieden, n.l. rekenen en technisch lezen. Voor leerlingen die een OPP hebben, werken voor 2 vakken met individuele leerlijnen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen de Cornelis Zeemanschool zijn drie onderwijsassistenten werkzaam. Twee  leerkrachten zijn rekencoördinator. In verenigingsverband kunnen we gebruik maken van de diensten van een dyslexiespecialist. Daarnaast hebben drie collega's hun studie als taal coördinator afgerond. Ook kent de Cornelis Zeemanschool een Intern Begeleider. Mochten er vragen of zorgen zijn rondom het leren van leerlingen, dan is zij degene die de leerkrachten, ouders en leerlingen ondersteuning kan bieden. Daarnaast is er in het team één gedragsspecialist aanwezig en een specialist die kennis heeft over het omgaan met hoogbegaafde leerlingen. Als team vinden wij het belangrijk dat deze kennis zo veel mogelijk wordt gedeeld met alle leerkrachten (professionele leergemeenschap). Tijdens vergaderingen wordt er extra tijd ingeruimd om te komen tot deze kennisdeling.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven