Basisschool C. Zeeman

Middelbuurt 118 8321 ZE Urk

Schoolfoto van Basisschool C. Zeeman

In het kort

Toelichting van de school

Geachte lezer, als team van de Cornelis Zeemanschool willen wij u een korte impressie geven over ons onderwijs op school:

De Cornelis Zeemanschool heeft een goed pedagogisch klimaat. Ons streven is dat wij een veilige school willen zijn voor de leerlingen die iedere dag onze school bezoeken. In de groepen is er rust en orde en de leerlingen zijn aanspreekbaar op hun gedrag.
De onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn goed in kaart gebracht. Daarnaast wordt er in het onderwijs rekening gehouden met de instructies en de aan te bieden leerstof.
Wij vinden het als school belangrijk dat wij de leerlingen goed voorbereiden op de maatschappij. Momenteel zijn wij bezig met Engels voor groep 1 tot en met 8. Maar ook het lezen neemt bij ons in het onderwijs een belangrijke plaats in. Iedere dag wordt er een half uur gelezen, om zo het leesplezier en de techniek te stimuleren.
De laatste jaren heeft de school een sterke ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van onderwijs geven aan slechtziende leerlingen. Dit willen wij de komende jaren verder ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke identiteit
  • Veilige leeromgeving
  • Werken met kwaliteiten
  • Inzet van talent
  • Ontwikkeling Hoofd-hart-handen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de laatste jaren is het leerlingaantal van onze school sterk toegenomen. De prognose is dat het leerlingen aantal zal stabiliseren rond de 255-285 leerlingen in schooljaar 2022-2023. De school is onderwijskundig aangepast op visueel beperkte leerlingen.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
282
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Dit pestprotocol is aangevuld met een module omtrent seksuele vorming.

Terug naar boven