Basisschool De Regenboog

Boterbloemstraat 23 8321 XG Urk

  • Een aantal kleuters planten samen bolletjes. Tijdens het graven wordt hun aandacht echter afgeleid door alle beestjes die ze zien.
  • Even zoeken waar Nederland nu eigenlijk ligt...
  • Samen ontdekkend bezig zijn met techniek
  • Netjes schrijven vergt behoorlijk wat concentratie...
  • Kijk eens! Ik kan de P al netjes schrijven!

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker,

welkom op het SchoolVenster van basisschool De Regenboog uit Urk. Via dit Venster delen wij relevante informatie over onze school met u als bezoeker.  Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld. 
Met vriendelijke groet,

Petra Kramer-Bakker
directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Continu verbeteren
  • Doelgericht werken
  • Veilige school
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de laatste jaren is het leerlingaantal van onze school sterk toegenomen. De prognose is dat het leerlingen aantal zal stabiliseren rond de 215-220 leerlingen in schooljaar 2018-2019.
In juli/augustus 2015 heeft er een interne verbouwing plaatsgevonden in het kader van onderwijskundige vernieuwing. Er is een personeelsruimte bijgekomen en door herindeling zijn er extra werk ruimtes gecreëerd. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
188
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven