Basisschool De Regenboog

Boterbloemstraat 23 8321 XG Urk

  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker,

We heten u van harte welkom bij het Venster van onze school. Via dit Venster delen wij relevante informatie over onze school met u als bezoeker.  Dit overzicht wordt regelmatig aangepast en aangevuld.
U kunt natuurlijk ook altijd op onze website terecht voor informatie over onze school.

Op onze school is de levensbeschouwelijke identiteit richtinggevend voor de manier waarop we ons onderwijs vormgeven.
We hebben gekozen voor de naam de Regenboog als naam voor onze mooie school omdat God de regenboog gaf als teken aan de mensen, na de zondvloed, als belofte van bewaring (Genesis 9:8-17)

Onze "kleurrijke" school wil ruimte bieden aan eigenheid van leerlingen, ouders en leerkrachten. De ondersteuning en aandacht voor de leerlingen staat centraal, zodat alle leerlingen zich in een plezierige en veilige omgeving naar vermogen kunnen ontwikkelen.

Vriendelijke groeten,

MT Regenboog

Tjeerd Leistra (IB), Matthanja Berkhout (teamcoördinator ) en Petra Kramer (directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Continu verbeteren
  • Doelgericht werken
  • Veilige school
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de laatste jaren daalt het leerlingaantal van onze school. Inmiddels zitten we op 183 leerlingen voor schooljaar 2023-2024. De prognose is dat het aantal leerlingen zal stabiliseren rond de 200 leerlingen in de jaren 2027-2032

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven