Obadjaschool

Vlechttuinen 3 8322 BA Urk

  • Schoolfoto van Obadjaschool
  • Schoolfoto van Obadjaschool
  • Schoolfoto van Obadjaschool

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

In schooljaar 2018-2019 zijn we gestart op de locatie Urk met een groep 4-5-6.

In schooljaar 2019-2020 hebben we twee groepen: een groep 3-4-5 en een groep 6-7-8.

In cursusjaar 2019-2020:  is 1 leerling uitgestroomd naar het VO naar praktijkonderwijs en 1 leerling naar VMBO-Basis

                   

                                                                                               

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de geldende wettelijke eisen.

Terug naar boven