Obadjaschool

Vlechttuinen 4 8322 BA Urk

  • Schoolfoto van Obadjaschool
  • Schoolfoto van Obadjaschool
  • Schoolfoto van Obadjaschool
  • Schoolfoto van Obadjaschool
  • Schoolfoto van Obadjaschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er is een invalpool van waaruit we putten in het geval er vervanging nodig is. Op dit moment zijn we wegens tekort aan invalpersoneel aangesloten bij een uitzendbureau.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanwege huisvesting in 'de Ark' zijn de faciliteiten wat beperkt. Door goede samenwerking met 'het Dok' (medische voorziening: logopedie/fysiotherapie) en de naastgelegen basisschool hebben we wel alle voorzieningen binnen handbereik en mogen hier gebruik van maken. Dit maakt dat wij voldoende tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Er is in de JRK-groep veel aandacht voor de taalontwikkeling en -stimulering. Ook rekenen heeft een belangrijke plek in het dagprogramma. Vooral spelenderwijs stimuleren we de ontwikkeling van het jonge kind zowel op leer-, sociaal-emotioneel en motorisch gebied.
Zie hiervoor het document 'rooster JRK'

Overige leerjaren

Toelichting van de school

We voldoen nog niet aan de wettelijke verplichting van twee klokuren bewegingsonderwijs per week. Er is op dit moment een vacature voor vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie in beeld gebracht: de kenmerken zijn per leerling beschreven in het OPP. We hebben de kenmerken van de leerlingen geanalyseerd en voorzien van conclusies en (waar nodig) interventies op groeps- en op schoolniveau. De belangrijkste en de meest opvallende kenmerken van onze leerlingen zijn:
o Veel van onze leerlingen ondervinden problemen ten aanzien van leren en/of gedragsregulering.
o Onze leerlingen hebben baat bij kleine groepen waarbinnen heel gestructureerd wordt gewerkt.
o Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (fysieke) voorzieningen:

- aparte werkplekken voor leerlingen met een overmatige prikkelgevoeligheid.
- groepstafel t.b.v. coöperatieve werkvormen
- koptelefoons voor leerlingen
- zitkussens / zitzak
- aangepast meubilair
- afgestemd schrijfmateriaal
- laptops
- groot lettertype boeken
- digitale programma's / digibord
- alfa smart

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als school hebben we de ambitie om Zorg in Onderwijs nog beter gestalte te geven. Tevens willen we de gemeenten en de samenwerkingsverbanden meer onderdeel laten zijn van de gezamenlijke zorg voor onze leerlingen en inwoners.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven