Obadjaschool

Vlechttuinen 3 8322 BA Urk

  • Schoolfoto van Obadjaschool
  • Schoolfoto van Obadjaschool
  • Schoolfoto van Obadjaschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hebben een invalpool waar we gebruik van maken in het geval vervanging nodig is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In 2019-2020 hebben we nog geen kleutergroep

Overige leerjaren

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie in beeld gebracht: de kenmerken zijn per leerling beschreven in het OPP. We hebben de kenmerken van de leerlingen geanalyseerd en voorzien van conclusies en (waar nodig) interventies op groeps- en op schoolniveau. De belangrijkste en de meest opvallende kenmerken van onze leerlingen zijn:

- Veel van onze leerlingen ondervinden problemen ten aanzien van leren en/of gedragsregulering

- Onze leerlingen hebben baat bij kleine groepen waarbinnen heel gestructureerd wordt gewerkt

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (fysieke) voorzieningen:

- aparte werkplekken voor leerlingen met een overmatige prikkelgevoeligheid

- gymzaal - handvaardigheidslokaal

- groepstafel t.b.v. coöperatieve werkvormen

- koptelefoons voor leerlingen

- zitkussens / zitzak

- aangepast meubilair

- afgestemd schrijfmateriaal

- laptops

- groot lettertype boeken

- digitale programma's / digibord

- alfa smart

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven