Obadjaschool

Vlechttuinen 4 8322 BA Urk

 • Schoolfoto van Obadjaschool
 • Schoolfoto van Obadjaschool
 • Schoolfoto van Obadjaschool
 • Schoolfoto van Obadjaschool
 • Schoolfoto van Obadjaschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Identiteitsgebonden onderwijs
 • Verwondering
 • Gespecialiseerd onderwijs
 • Speciaal binnen regulier
 • Symbiose-onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij bieden passend onderwijs aan (kwetsbare) kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar die een veilige plek nodig hebben in verband met hun ondersteuningsbehoeften. In sommige gevallen is er sprake van een psychiatrische en/of sociaal-emotionele problematiek. Leerlingen kunnen op eigen niveau en tempo werken. Daarnaast is er aandacht voor de sociaal-emotionele kant van de leerlingen, waardoor zij beter tot leren komen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
51
Landelijk gemiddelde
95

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

We werken vaak samen met medische zorg, jeughulp en onderwijs (gerelateerde) instellingen.

Onze school werkt onder andere samen met: 

Medische zorg:

 • Kinderfysiotherapie Urk
 • Logopediepraktijk 'Het Dok'
 • GGD Urk

Zorg voor Jeugd:

 • Zorggroep 'Oude en Nieuwe Land'

Onderwijs (gerelateerde) instellingen

 • VO
 • VSO
 • Dienstencentrum

Terug naar boven