Frits Bodebasisschool

Nagel 1 8321 RG Urk

Schoolfoto van Frits Bodebasisschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Zie onderzoek.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouderbijdrage bedraagt 15 per leerling. Bij meerdere kinderen op school geldt een maximum van 40 euro. Van deze bijdrage betalen we de kleine extraatjes in het onderwijs. Denkt u bijvoorbeeld aan het Paasontbijt, de cadeautjes van Sinterklaas voor de kleuters en wat nodig is met Kerst. Regel is dat deze bijdrage volledig ten goede moet komen aan de leerlingen. Wij zullen hier dus geen schriften of dergelijke voor aanschaffen. De school verantwoordt deze uitgaven bij de MR.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven