Frits Bodebasisschool

Nagel 1 8321 RG Urk

Schoolfoto van Frits Bodebasisschool

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker,

Van harte welkom bij het Venster van onze school. Op onze school is de levensbeschouwelijke identiteit richtinggevend voor de manier waarop we ons onderwijs vormgeven. Onze missie daarbij is:

’Worden zoals je bedoeld bent’

Vanuit onze christelijke visie willen we een goed pedagogisch klimaat creëren binnen een krachtige leeromgeving. We stimuleren de ontwikkeling van de kinderen door uit te gaan van het unieke ‘zijn’ van elk kind en werken aan: competentie (ik kan het), autonomie (ik kan het zelf) en relatie (ik kan het samen met anderen). Dit doen we door middel van ontwikkelingsgericht, handelingsgericht en opbrengstgericht onderwijs.

Vriendelijke groeten,

Directie Frits Bodeschool

Willem Weerstand

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloof in Onderwijs
  • Ontwikkeling van talenten
  • Samen spelen = samen leren
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
285
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In het cursusjaar 2023-2024 gelden de onderstaande schooltijden. Toch merken we dat de vraag om een herziening van deze tijden steeds vaker gesteld wordt. Voor ons als school een gegeven waar we, samen met de ouders wel over na moeten gaan denken.

De Frits Bodeschool zelf biedt geen kinderopvang. Daarvoor heeft de schoolvereniging Rehoboth, waar wij onder vallen, een contract afgesloten met de Bode's Botter, op Urk bekend als 'Het Bottertje'. Voor meer informatie over de mogelijkheden van buitenschoolse opvang zie website:

www.fantaziehuis.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven