Basisschool Harmpje Visser

Clausstraat 2 8322 GH Urk

  • Schoolfoto van Basisschool Harmpje Visser
  • Schoolfoto van Basisschool Harmpje Visser
  • Schoolfoto van Basisschool Harmpje Visser

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker,

Van harte welkom bij het Venster van onze school. Op onze school is de levensbeschouwelijke identiteit richtinggevend voor de manier waarop we ons onderwijs vormgeven. Onze missie daarbij is: ’Geloof in talenten’
Met Gods Woord als basis voor ons doen en laten, willen we dat onze leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Dit geldt niet alleen voor kennis en vaardigheden, maar ook voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Ieder kind moet zich bij ons op school veilig en gewaardeerd voelen. Met onze missie sluiten we aan bij de missie van onze schoolvereniging: "Geloof in onderwijs".

Vriendelijke groeten,
MT Harmpje Visserschool
Maartje Visser, Anneke Stoll en Henk Blankestijn 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloof in onderwijs
  • Geloof in talenten
  • Sociale veiligheid
  • Mediumvoorziening
  • Passend Onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
440
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In het cursusjaar gelden de onderstaande schooltijden.

Op maandag, dinsdag en donderdag is er de mogelijkheid tot overblijven tussen de middag. Uw kind kan voor €2,50 per keer mee eten op school. De directie kan hierover meer inlichtingen geven. 

Op Urk en in de regio zijn diverse aanbieders voor buitenschoolse opvang. Ouders moeten zelf, als ze gebruik willen maken van buitenschoolse opvang, contact opnemen met een van deze aanbieders. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven