Basisschool Pr Beatrix

De Lier 2 8322 AK Urk

  • We zijn een Kanjerschool.
  • Tijdens gastlessen maken we graag gebruik van het speellokaal.
  • We zijn erg trots op onze mooie bibliotheek.
  • We hebben een speciale zandbak die ook toegankelijk is voor leerlingen met een rolstoel.
  • We werken met IPC. De geleerde inhoud wordt verzameld op de leerwand.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 hebben we een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en teamleden afgenomen. De scores van het leerlingenonderzoek vindt u in de bijlage.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,7

Terug naar boven