Basisschool Pr Beatrix

De Lier 2 8322 AK Urk

  • We zijn een Kanjerschool.
  • Tijdens gastlessen maken we graag gebruik van het speellokaal.
  • We zijn erg trots op onze mooie bibliotheek.
  • We hebben een speciale zandbak die ook toegankelijk is voor leerlingen met een rolstoel.
  • We werken met IPC. De geleerde inhoud wordt verzameld op de leerwand.

Het team

Toelichting van de school

De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft 1 keer per 2 weken les aan de kleutergroepen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht niet voor de klas kan staan vanwege gepland verlof zoals een bruiloft of een cursusdag, wordt er intern naar een vervanger gezocht. Wanneer een leerkracht zich vanwege ziekte of andere onvoorziene omstandigheid 's ochtends moet afmelden, wordt er intern naar een vervanger gezocht. Omdat vervanging op korte termijn niet altijd mogelijk is, kan het echter gebeuren dat een klas de betreffende dag vrij krijgt. In het geval van ongepland verlof ontvangt u hierover zo snel mogelijk via Parro een bericht. 

Vanwege het lerarentekort is er helaas geen invalpool waar wij als school gebruik van kunnen maken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school kent voornamelijk enkele groepen. De kleutergroepen bestaan uit 4 combinatiegroepen. Wij streven ernaar om in de groep op drie niveaus de kinderen les te geven. Het werken met groepsplannen en het invoeren/uitbreiden van zelfstandig werken in de groep zijn het logische gevolg van werken aan passend onderwijs.

Onze school heeft integratiegroepen. In de integratiegroepen zitten zowel reguliere leerlingen als leerlingen met een indicatie (die voorheen onder cluster 3 zouden vallen). De groepen hebben een kleiner leerlingenaantal en ondersteuning van een onderwijsassistent.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle leerlingen van de Beatrixschool hebben een unieke persoonlijkheid en verschillende behoeftes. De meeste leerlingen ontwikkelen zich op een regelmatige, wellicht voorspelbare manier. Er zijn leerlingen die een langere tijd nodig hebben om te leren en leerlingen die weinig uitleg nodig hebben om grote stappen te maken in hun leerproces. Voor deze groepen is extra aandacht, hetgeen vormgegeven wordt binnen de uitgangspunten van het jaarklassensysteem en incidenteel groepsdoorbrekend.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We hopen de huidige samenwerking met externe partijen te continueren en waar mogelijk onderzoeken waar nieuwe partijen aansluiting kunnen vinden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven