Basisschool Pr Beatrix

De Lier 2 8322 AK Urk

  • Een basisregel in onze school.
  • We zijn trots op ons schoolplein!
  • We zijn trots op ons schoolplein.
  • We zijn trots op ons schoolplein.

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker,

Van harte welkom bij het Venster van onze school. Dit Venster verstrekt u de meest actuele informatie met, waar nodig, een korte toelichting.  Tip: bezoek ook onze website, met meer informatie zowel in woord als in beeld.

André Guijs

directeur Prinses Beatrixschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloof en liefde
  • Respect en betrokkenheid
  • Passende opbrengsten
  • Veiligheid en vertrouwen
  • Eigenaarschap in de school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum 1 oktober 2021 had de school 366 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
365
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school heeft twee anti-pestcoördinatoren:

Naast Marina de Vries is Annet van Slooten anti-pestcoördinator. E-mailadres: annetvanslooten@rehoboth.nu;

Onze school heeft drie vertrouwenspersonen. Behalve Jante Pasterkamp zijn dit: Annet van Slooten, annetvanslooten@rehoboth.nu; en Piety van Wieren, pietyvanwieren@rehoboth.nu;

Terug naar boven