Basisschool Pr Beatrix

De Lier 2 8322 AK Urk

  • We zijn een Kanjerschool.
  • Tijdens gastlessen maken we graag gebruik van het speellokaal.
  • We zijn erg trots op onze mooie bibliotheek.
  • We hebben een speciale zandbak die ook toegankelijk is voor leerlingen met een rolstoel.
  • We werken met IPC. De geleerde inhoud wordt verzameld op de leerwand.

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker,

Van harte welkom bij het Venster van onze school. Dit Venster verstrekt u de meest actuele informatie met, waar nodig, een korte toelichting.  Tip: bezoek ook onze website, met meer informatie zowel in woord als in beeld.

Gerrit Minzinga Zijlstra

directeur Prinses Beatrixschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloof en liefde
  • Respect en betrokkenheid
  • Passende opbrengsten
  • Veiligheid en vertrouwen
  • Eigenaarschap in de school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum 1 oktober 2022 had de school 381 leerlingen. 
De Prinses Beatrixschool is een buurtschool. De leerlingen komen voornamelijk uit de omliggende wijken. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
373
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven