Dominee E du Marchie van Voorthuysen Basisschool

Munnikplaat 8 8321 RJ Urk

  • Aanzicht van de school vanaf de Munnikplaat.
  • Verkeersveiligheidslabel uitgereikt juni 2012.
  • Verkeerspaal behorend bij het label.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Ds. E. du Marchie van Voorthuysenschool uit Urk.

Via dit Venster delen wij relevante informatie over onze school met u als bezoeker.

Veel plezier in het bekijken van onze schoolinformatie.

Met vriendelijke groet,

Daniël Wijma MEd

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • identiteit
  • handelingsgericht werken
  • resultaatverantwoordelijk werk
  • kernwaarden
  • realatie en prestatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school kent een gesloten toelatingsbeleid. Momenteel ontvangen 8 groepen en een instroomgroep onderwijs op onze school. Ongeveer 200 leerlingen bezoeken de school. Ook kent de school een voorschoolse educatie, te weten Opstapje en een Stapje Verder
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven