Basisschool de Twirre

De Skeauwen 18 9247 BT Ureterp

  • Schoolfoto van Basisschool de Twirre
  • Schoolfoto van Basisschool de Twirre
  • Schoolfoto van Basisschool de Twirre
  • Schoolfoto van Basisschool de Twirre

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op ons SchoolVenster,

We laten u graag zien hoe we het onderwijs aan onze kinderen vormgeven. U kunt via deze site, onze website, de weekberichten, facebook en via de schoolgids allerhande informatie over onze school vinden. Uiteraard blijft een echt bezoek aan de school de leukste manier om kennis te maken met de werkwijze, de kinderen en het schoolteam van onze school.

Deze site is in ontwikkeling. Gedurende de komende maanden wordt er meer informatie over de school toegevoegd.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
50
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven