Basisschool Eben Haezer - school met de Bijbel

Foareker 54 9247 AC Ureterp

Schoolfoto van Basisschool Eben Haezer - school met de Bijbel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij GBS Eben Haëzer

ons motto is: "Geloven in het Kind".
Wij zetten ons in tot het ontwikkeling brengen van de gaven en talenten die ieder kind heeft.
Dit doen wij door het geven van boeiend en gestructureerd onderwijs in een fijne, veilige en uitdagende omgeving.
Dit doen we met moderne en actuele leermethodes en boeiende leerstof en nadruk op de sociale vaardigheden.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het Kind centraal
  • Ontwikkelingsgericht
  • KIVA-school
  • Actieve ouders
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een school met bijna 150 leerlingen.
De school staat in een rustige woonwijk in Ureterp.
Goed bereikbaar voor leerlingen uit het dorp en uit de omgeving.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
121
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Brengen en halen van kinderen:

De kinderen mogen vanaf 8:20 uur naar binnen. Om 8:30 uur beginnen de lessen.
Aan het einde van de schooldag komen de kinderen zelf naar buiten.
De leerkrachten lopen met de kinderen mee naar buiten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven