Kbs De Rosmolen

De Roskam 50 4851 TE Ulvenhout (Gem. Breda)

  • Schoolfoto van Kbs De Rosmolen
  • Wij hebben Samen Beter Lezen weer feestelijk afgesloten. Wat hebben de kinderen samen met ouders, opa's/oma's weer veel boeken gelezen TOP!!
  • Natuurwijs. Buitendag groep 1&2. Sloot en plas.
  • In samenwerking met de nieuwe Veste en De harmonie van Ulvenhout project; 1-2-3 Speel
  • Het presentatie bord thema Kloosters.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs de Rosmolen, één van de 29 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

Basisschool de Rosmolen gelooft in het verwezenlijken van ambities en het benutten van kansen. We gaan voor resultaat, maar niet alleen qua taal en rekenen. Vanuit de wetenschap dat iedereen knap is op zijn eigen manier stimuleren we eigen wijsheid, zelfstandigheid en samenwerking. In onze overtuiging is het belangrijk dat kinderen hun eigen kracht ontdekken en uitdagingen aangaan. Dat helpt hen niet alleen vooruit in de basisschool, maar vooral in de jaren daarna. Basisschool de Rosmolen biedt een goede basis voor de toekomst van uw kind. Bij de overgang naar de brugklas hebben kinderen voldoende bagage om met vertrouwen verder te komen

Als u meer wilt weten van onze school, klik dan eens door dit venster of bezoek de website van de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De beste basis voor ambities
  • Kleurrijk wendbaar grenzeloos
  • Een gestructureerde aanpak
  • Een veilige leeromgeving
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelding nieuwe leerlingen

Vanaf hun vierde verjaardag mogen kinderen naar de basisschool. U kunt hiervoor een afspraak maken met Marietje Moll de directeur van de school. In een persoonlijk gesprek kunnen wij u dan een totaal beeld schetsen van de school. Tevens doen we een rondleiding door het gebouw.

Aanmelding op de Rosmolen is het gehele jaar mogelijk. In de maand voorafgaand aan zijn/haar verjaardag is uw kind 5 dagdelen welkom om te komen kennismaken met klasgenootjes, de leerkracht en de school. Kinderen die tot vier weken voor of in de zomervakantie 4 jaar worden, komen één dagdeel kennismaken en starten na de zomervakantie. Kinderen die na de zomervakantie voor 1 oktober vier jaar worden, zijn bij aanvang van het nieuwe schooljaar alle dagen welkom.

Weergave

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven