Hendrik de Cockschool

Borgweg 46 A 9971 CN Ulrum

Schoolfoto van Hendrik de Cockschool

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en verzorgers,

Fijn dat u een kijkje komt nemen op het schoolvenster van De Hendrik de Cockschool. Graag voorzien wij u van uitgebreide informatie over onze school. Daarom verwijzen we u naast het gebruik van deze pagina ook naar onze website www.hdecock.vcpong.nl Op deze website staat de meest recente informatie, de nieuwste foto's en op welke wijze u contact op kunt nemen met de school.

Graag tot ziens!

Het team cbs Hendrik de Cockschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • School met de bijbel
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft als naam: Hendrik de Cockschool. Deze naam is ontleend aan de predikant ds. Hendrik de Cock, die in 1834 aan het begin van de Afscheiding stond. De school is in 1870 gesticht door de Raad van de Gereformeerde Kerk in Ulrum. In 1890 is voor de verenigingsvorm gekozen. In het begin dus duidelijk een kerkschool. Nu is de Hendrik de Cock een Christelijke basisschool. Iedereen is welkom op onze school, maar we verwachten respect voor onze identiteit en de consequenties die dat heeft voor het onderwijs aan de kinderen. Het ruime schoolgebouw is mooi gesitueerd in het Asingapark in het dorp Ulrum en dateert deels van 1982 (bovenbouw) en deels van 1987 (onderbouw). Het gebouw heeft vijf klaslokalen, een gemeenschapsruimte en een kleutergymlokaal. Sinds voorjaar 2013 is de peuterspeelzaal Ieniemienie in de school gehuisvest. De leerlingen van de school en de peuterspeelzaal komen uit het dorp en de omgeving van Ulrum.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
70
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven