RK Mariaschool

Neptunus 8 7071 VG Ulft

  • Schoolfoto van RK Mariaschool
  • Schoolfoto van RK Mariaschool
  • Schoolfoto van RK Mariaschool
  • Het leerplein voor de kinderen
  • De bibliotheek en leerplein

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Mariaschool is een ambitieus team. Onderwijsontwikkelingen worden gevolgd en aangepakt. Er is een grote mate van veranderingsbereidheid en tot professionalisering. Dit is te zien aan: een (boven schools) rekenspecialist, een (boven schools) lees en taalspecialist, een (boven schools) specialist Wetenschap en Technologie, een (boven schools) Jonge Kind specialist, kindercoaches, beeldcoaches , co-teachers, een opleider in de school, kanjertrainers, een (boven schools) I.C.T-er, geschoolde I.B-ers en directie (managementopleiding en Master Education of Leadership). De Mariaschool zet tablets in alle groepen in.

De stuurgroep van de school, bestaande uit ,directie, Intern Begeleiders en Bouwcoördinatoren, is de motor van de onderwijskundige ontwikkeling.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft, wordt een leerkracht van de eigen school ingezet. Mocht er sprake zijn van langdurig verlof, wordt intern naar een oplossing gezocht door de inzet van een invalleerkracht of deeltijders, ambulante collega's, Intern Begeleiders en directieleden.

In principe worden leerlingen niet naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor de organisatie van ons onderwijs verwijzen wij u graag naar de informatiefolder van de Mariaschool. Deze vindt u op onze website www.mariaschoolulft.nl

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel


Er zijn 2 leerkrachten met de opleiding Specialist Het Jonge Kind, 3 leerkrachten hebben de opleiding Beeldcoach (V.I.B.) afgerond en 1 collega heeft de opleiding dyslexiespecialist gevolgd.

Verder is er een specialist Hoogbegaafdheid, Taal/Lezen, Wetenschap en Techniek en zijn co-teachers en kindercoaches aanwezig.

Dit alles om leerlingen in alle niveaugroepen (laagvaardig tot hoogvaardig) te kunnen ondersteunen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door meer bewegend leren en de autonomie van leerlingen te vergroten hopen wij nog meer aan de ondersteuningsbehoefte te voldoen.

De school heeft goed in beeld waar ondersteuningsbehoeften van leerlingen liggen. Een voorbeeld is de leeshond die ingezet wordt voor dyslectische leerlingen

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven