RK Mariaschool

Neptunus 8 7071 VG Ulft

  • Schoolfoto van RK Mariaschool
  • Schoolfoto van RK Mariaschool
  • Schoolfoto van RK Mariaschool
  • De bibliotheek en personeelsruimte

In het kort

Toelichting van de school

Beste Lezer,

De school is in ontwikkeling en werkt volgens de principes van Thinking for Learning. De talenten van kinderen worden aangesproken en de autonomie van de kinderen in hun leerproces vergroot.

De Mariaschool heeft een helder klassenmanagement, biedt modern onderwijs en veel structuur. Op school zijn veel gespecialiseerde leerkrachten en directeur aanwezig. De school werkt met EDI, Taakspel, Activerende didactiek en Engels in alle groepen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talenten ontwikkelen
  • Thinking for Learning en EDI
  • Plusklas en Leerlingenraad
  • Rust,structuur + betrokkenheid
  • Expertise binnen de school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school


Op 1 februari 2023 telde de Mariaschool 303 leerlingen. 

Ook de prognoses voor de komende jaren geven aan dat het leerlingenaantal rond dit aantal zal blijven liggen Zo rond de 300 leerlingen.

Leerlingen kunnen zitting nemen in de leerlingenraad.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
283
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Aan het begin van het schooljaar stelt de leerkracht samen met de kinderen de 10 gouden regels op.

In de schoolgids staan verder afspraken die binnen de school belangrijk zijn.

zie voor schoolgids www.mariaschoolulft.nl tabblad school.

In de schoolgids staat ook informatie over de klachtenregeling en de procedures.

Terug naar boven