Basisschool de Triangel

Kasteelstraat 22 6235 BP Ulestraten

 • Schoolfoto van Basisschool de Triangel
 • Schoolfoto van Basisschool de Triangel
 • Schoolfoto van Basisschool de Triangel
 • Schoolfoto van Basisschool de Triangel

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool ….. Een belangrijke episode in je leven!  

De basisschool is een stuk van je leven. Voor uw kind(eren) en voor u. acht jaar lang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen: in werkwijzen, in sfeer, in resultaten en kwaliteit. Dat maakt het kiezen soms moeilijk. Op deze site beschrijven we een aantal wezenlijke zaken over het onderwijs op onze school, over onze doelstellingen, onze zorg, de werkwijzen, de sfeer en de resultaten. Het is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben én voor ouders van toekomstige leerlingen.

Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een toelichting.

Namens het team van De Triangel - Ulestraten,    

Jeroen Tholen, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • zorg voor leerlingen
 • samenwerken
 • veiligheid en geborgenheid
 • bouwen aan basisvaardigheden
 • grote ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De meerjarige verwachting is dat het leerlingenaantal terugloopt door de krimp. Echter is het aantal leerlingen licht gedaald in vergelijking met het vorige schooljaar. De belangrijkste reden is het relatief hoog aantal zij-instromers gedurende het schooljaar. 

Ons schoolbestuur INNOVO heeft algemene regels voor aanmelding en toelating opgesteld. Deze kunt u vinden via: https://www.innovo.nl/regels-voor-toelating.html

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De getoonde schooltijden zijn de tijden dat de lessen starten of eindigen.

De kinderen kunnen vanaf 8.20 uur naar de klas waar ruimte is om bij te kletsen, lezen of alvast werk te maken. Deze werkwijze is ingevoerd in het schooljaar 2017-2018 en werkt naar ieders tevredenheid. De dag start op een ontspannen en rustige wijze. 

De ochtendpauzes hebben we als volgt ingedeeld:

 • 9.45 uur: groep 1/2a en 1/2b
 • 10.00 uur: groep 3 en 4
 • 10.15 uur: groep 5 en 6
 • 10.30 uur: groep 7 en 8

Elke pauze is er altijd een van de onderwijskrachten buiten aanwezig om te surveilleren.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven