C B S De Noordkaap

Willem de Merodelaan 1 9982 LK Uithuizermeeden

 • Samen actief bezig zijn met schoolontwikkeling.
 • Jonge kinderen ontwikkelen zich door te spelen en te leren in betekenisvolle situaties.
 • Op onze school laten we hersens kraken!
 • Spelen, ontwikkelen en van elkaar leren in de (talige) huishoek.
 • Coöperatief leren
Denken, delen en uitwisselen en samen verder komen.

In het kort

Toelichting van de school

http://www.noordkaap.vcpong.nl Beste ouders en verzorgers,

Fijn dat u een kijkje komt nemen op het schoolvenster van cbs De Noordkaap. Graag voorzien wij u van uitgebreide informatie over onze school, daarom verwijzen we u naar onze website www.noordkaap.vcpong.nl Op deze website staat de meest recente informatie, de nieuwste foto's en op welke wijze u contact op kunt nemen met de school.

Graag tot ziens!

Het team cbs De Noordkaap

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Respect
 • Verantwoordelijkheid
 • Vertrouwen
 • Goed rentmeesterschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school heeft diverse protocollen om de veiligheid van onze leerlingen, ouders en medewerkers te monitoren en te waarborgen.

Terug naar boven