Openbare Basisschool Brunwerd

Oude Tilsterweg 2 b 9981 JT Uithuizen

Schoolfoto van Openbare Basisschool Brunwerd

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten kunnen, net als ieder ander, vrij dagen nemen, scholing volgen o.i.d. Ook kunnen zij ziek worden. In alle gevallen is er vervanging nodig van de leerkracht in de klas. Vervanging regelen wij altijd met Slim personeelsbemiddeling; wij geven aan een vervanger nodig te hebben en zij gaan voor ons op zoek naar een inval-leerkracht. Over het algemeen zijn er voldoende invallers beschikbaar. Soms is dat helaas niet zo, bijvoorbeeld bij een griepgolf. Op dat moment zal de groep waar het om gaat het eerste dagdeel binnen de school opgevangen worden. De leerlingen worden dan over de andere groepen verdeeld. Wanneer een leerkracht ziek is, gaan wij kijken of we een andere oplossing kunnen vinden binnen de school. Is dit niet mogelijk, dan zijn wij genoodzaakt om de kinderen vrij te geven. Natuurlijk proberen wij ouders daarover zo snel mogelijk in te lichten, zodat ouders opvang kunnen regelen voor hun kind(eren).  

Wij proberen

·         in eerste instantie om vervanging te vinden

·         lukt dit niet dan wordt een groep in ieder geval het eerste dagdeel intern opgevangen en wordt er gekeken of er een duurzamere interne oplossing is

·         als dit ook niet lukt dan kan het zijn dat uw kind vrij krijgt   We proberen zo snel mogelijk de ouders hierover te informeren, zodat ouders maatregelen kunt treffen voor eventuele opvang van uw kind(eren).

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

OBS Brunwerd is het nieuwe schooljaar gestart met ongeveer 180 leerlingen. Voor een plattelandsschool is dit groot, maar landelijk gezien is dit een middelgrote school. Aangezien er in het onderwijs ook steeds meer specialismen komen, is het een voordeel om een school van deze grootte te zijn.

Wij hebben de mensen en de tijd om aandacht te schenken aan nieuwe specifieke taken binnen het onderwijs, zoals computeronderwijs en leerlingenzorg. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs aan onze kinderen ten goede. Gelukkig is onze school niet zo groot dat onze kinderen een nummer zijn. We willen Een dijk van een school zijn, waar ieder kind wordt gezien.

Op OBS Brunwerd is sinds kort een klas voor anderstaligen gestart (NT2-klas). Hier krijgen kinderen uit andere landen les in de Nederlandse taal en de regels/gewoonten die in Nederland gelden. De kinderen krijgen 's ochtends les van een leerkracht die gespecialiseerd is in het geven van taaltrainingen aan anderstaligen. Zij heeft ervaring met kinderen van asielzoekers/vluchtelingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven