Openbare Basisschool Brunwerd

Oude Tilsterweg 2 b 9981 JT Uithuizen

Schoolfoto van Openbare Basisschool Brunwerd

In het kort

Toelichting van de school

Samen leven, samen delen, samen werken, samen spelen = samen leren!

Onder het motto van "niet apart, maar samen", stelt OBS Brunwerd zich open voor alle kinderen uit onze samenleving. Ons openbaar onderwijs vraagt van kinderen verdraagzaamheid en eerbied voor de opvattingen van anderen.

Zie voor meer informatie onze website! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Niet apart, maar samen.
  • Een dijk van een school,
  • Waar ieder kind wordt gezien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Brunwerd is, voor plattelandsbegrippen, een grote school. Wij hebben ongeveer 140 leerlingen. Landelijk gezien is OBS Brunwerd echter een middelgrote school.  

Een groot voordeel van een grotere school is dat OBS Brunwerd de tijd én de mensen heeft om ook aandacht te geven aan nieuwe en specifieke zaken in het onderwijs, zoals ICT en leerlingenzorg.  

OBS Brunwerd heeft de omvang dat het lesgevende personeel alle kinderen bij naam kent. De groepen zijn optimaal zodat de leerkrachten de individuele kinderen zien!  

OBS Brunwerd wil Een dijk van een school zijn, waar ieder kind wordt gezien!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
137
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het overblijven wordt begeleid door een team van enthousiaste vrijwilligers, vaak ouders van kinderen op school. Iedere dag, behalve de woensdag, zijn er overblijfouders aanwezig om van 11.40 uur tot 12.45 uur de kinderen te begeleiden bij het eten en spelen.

De naschoolse opvang van Kids2B is gehuisvest in één van de ruimtes in het noodgebouw op ons plein. Tevens maken zij na schooltijd gebruik van het speellokaal.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven