Openbare Basisschool Brunwerd

Oude Tilsterweg 2 b 9981 JT Uithuizen

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Brunwerd
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Brunwerd

In het kort

Toelichting van de school

Samen leven, samen delen, samen werken, samen spelen = samen leren!

Onder het motto van "niet apart, maar samen", stelt OBS Brunwerd zich open voor alle kinderen uit onze samenleving. Ons openbaar onderwijs vraagt van kinderen verdraagzaamheid en eerbied voor de opvattingen van anderen.

Zie voor meer informatie onze website! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Veilig
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Brunwerd is samen met CBS Koning Willem Alexander, KBS De Schelp en KindH (BSO en Gewoon Bijzonder) definitief gehuisvest in de Nieuwe School Uithuizen. Op basis van het visiedocument Kindcentrum Uithuizen zoeken de gebruikers de samenwerking op organisatorisch niveau met elkaar op.  

Het leerlingenaantal is vrij stabiel, rond de 140 leerlingen. Ongeveer 95% van de schoolbevolking komt uit het dorp Uithuizen. De school wordt ook bezocht door leerlingen uit omliggende dorpen, zoals Zandeweer, Eppenhuizen, Garsthuizen, Oldenzijl, Uithuizermeeden en Roodeschool. In het Schooljaar 2022-2023 werken we met acht groepen. Aan de school zijn 14 groepsleerkrachten verbonden. We hebben verder een vakleerkracht gymnastiek, een vakleerkracht muziek, twee onderwijsassistenten, een leerkrachtondersteuner, een conciërge, een interne begeleider (ib-er), een administratief medewerker en een directeur. Verder werkt de school samen met team Cosis, waarbij het team van OBS Brunwerd ondersteund wordt door mensen met een verstandelijke beperking.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
137
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven