Rooms Katholieke Basisschool De Schelp

Oude Tilsterweg 2c 9981 JT Uithuizen

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Schelp

In het kort

Toelichting van de school

RKB De Schelp gelooft in kinderen.

Onze school is vernoemd naar de Sint Jakobsschelp. De harde schaal van deze schelp herbergt en beschermt een kwetsbaar organisme. Onze school herbergt de meest kwetsbare doelgroep van onze samenleving, kinderen. Wij bieden hen een veilig onderkomen en nemen hen een eind mee op de tocht naar volwassenheid. Zij doen de nodige kennis op en leren hoe zij zich, zonder de beschermende schaal van de Schelp, kunnen handhaven in hun latere leven.

In schelpen groeien parels. Binnen RKB De Schelp is ieder kind een parel en mag het uitgroeien naar eigen vorm, kleur en grootte. Onze parels mogen er zijn.

SchoolVenster biedt u enigszins inzicht in onze school de Schelp te Uithuizen. U vindt informatie over ons onderwijs, leerlingenaantallen, toetsgegevens en foto's van onze school. Toch zijn wij van mening dat wij u een belangrijk deel niet kunnen laten zien of voelen via dit venster. Dat belangrijke deel is namelijk de sfeer.

Wij nodigen u daarom van harte uit een kijkje te nemen in onze school, u bent van harte welkom. U kunt contact opnemen met de directeur Janine Smit: 0595-433036.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van RKB De Schelp

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect, zorg en vertrouwen
  • Aandacht voor elkaar
  • Gelijkwaardigheid
  • Gevoel voor succes
  • Doorgaande lijn 1 t/m 8

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kinderen krijgen bij ons een veilige en gestructureerde leeromgeving. Leren naar kunnen is een actief proces die wij gekoppeld hebben aan onze visie op onderwijs en de uitgangspunten van onze identiteit. Wij werken vanuit vertrouwen en staan open voor elkaar zowel leerkrachten, leerlingen als ouders.

De school staat in een krimpgebied. We zien hierdoor een lichte daling in leerlingaantal. De kleinschaligheid zorgt ervoor dat we goed tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Groot en klein kent elkaar en samen maken wij de school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
106
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven