het Duet

Prinses Christinalaan 120 1421 BN Uithoorn

Ontwerp

Het team

Toelichting van de school

De collega’s van ons team vinden het Duet een fijne school om te werken. Dit plezier is merkbaar in de school: de sfeer op school is open, gastvrij en warm. Het team is gedreven en zeer betrokken bij de school. Naast de instroom van jongere collega’s, door groei van de school, werken er ook genoeg collega’s die meer ervaring hebben opgebouwd. Wij zijn blij met deze mix van generaties omdat we van elkaar veel kunnen leren. Aangezien een aantal collega’s in de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken, verwachten wij een verschuiving in de leeftijdsopbouw van het team.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij werken zoveel als mogelijk is met vaste vervangers. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het Duet heeft één directeur die met een managementteam, bestaande uit een locatieleider onderwijs en een locatieleider opvang, alle medewerkers aanstuurt. De directeur legt verantwoording af aan Solidoe en stichting Wijzer aan de Amstel. Wij werken samen met de gemeente Uithoorn (jeugdzorg, CJG, GGD, VVE, etc), en met aanbieders van activiteiten op cultuur-  en sportgebied.

Het Duet is een middelgrote school. Er zijn ruim 400 kinderen verdeeld over 17 groepen. Er werken 28 leerkrachten zowel parttimers als ook fulltimers. Sommigen zijn gespecialiseerd in het werken met kleuters, anderen in de omgang met oudere kinderen. Weer anderen zijn vrij all round.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de kleutergroepen werken vanuit de leerlijnen Jonge Kind waarbij de leerkracht zorgt voor een zo'n rijk mogelijke leeromgeving. Vanuit de ontwikkelingslijnen bekijkt de leerkracht welke volgende sprong een kind kan maken en zal de activiteiten daarop aansluiten. Vanuit thema's die dichtbij de kinderen liggen zorgen zij voor de aansluiting bij kenniswereld van het kind. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Er is regelmatig overleg tussen leerkrachten en interne begeleiders over de vorderingen en het welbevinden van onze kinderen. Zo nodig wordt er voor een leerling of een groep leerlingen een plan gemaakt. Uitvoering van dat plan zal in de groep door de leerkracht plaatsvinden. Dit heet remedial teaching (RT) en is meestal van tijdelijke aard. Na een afgesproken periode wordt bekeken of het plan het gewenste resultaat heeft gehad.

Bij het werken met een individueel plan wordt dit van te voren en na beëindiging, met ouders en soms ook met het kind, besproken. Onze insteek is hierbij samenwerking tussen kind, ouders en school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven