De Dolfijn

Randhoornweg 31 1422 WX Uithoorn

Schoolfoto van De Dolfijn

In het kort

Toelichting van de school

Op De Dolfijn leren kinderen met hun hoofd, hun hart en hun handen. Wij werken oplossingsgericht, denken in kansen en geloven in het talent van ieder kind. Onze school voor speciaal basisonderwijs in Uithoorn is er voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij ontwikkelen ons tot het kenniscentrum voor onderwijsondersteuning in onze regio en bieden onderwijs aan kinderen met zeer diverse ondersteuningsvragen. Om talent te laten groeien, stimuleren wij een kind om steeds een stapje verder te komen. Wij inspireren en motiveren, zodat een kind (weer) zelfvertrouwen krijgt. Belangrijk, want eigenwaarde is een stevige basis om jezelf goed te kunnen ontwikkelen.

De Dolfijn maakt onderdeel uit van de Aloysius Stichting.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passie
  • Kracht
  • Onvoorwaardelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Dolfijn verzorgt zelf geen voor- of naschoolse opvang. In de Brede School Legmeer (waar de Dolfijn in participeert) is één voorschoolse opvang (bij Solidoe) en zijn er twee naschoolse opvang mogelijkheden. Regulier bij Soldidoe en geïndiceerde via Ons Tweede Thuis.

Ook wordt er door beide organisaties vakantieopvang verzorgd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven