De Kwikstaart

Randhoornweg 33 1422 WX Uithoorn

  • Schoolfoto van De Kwikstaart
  • Schoolfoto van De Kwikstaart
  • Kwikstaar-zijde
  • Gezamenlijke kenniscentrum
  • Plattegrond en bewegwijzering

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheid is de afgelopen jaren afgenomen door DUO onderwijsonderzoek en advies. De uitkomst vertaald zich in een rapportage op school en groepsnivau en genereerd een algemeen cijfer. Het tevredenheidsonderzoek wordt afgenomen onder de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 en geeft een goed beeld over de wijze waarop zij de school zien. De uitkomst wordt gebruikt voor mogelijke veranderstappen of voor het vasthouden van reeds ingeslagen wegen.
Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven