OBS De Kajuit

Eendracht 2 1423 ET Uithoorn

  • Schoolfoto van OBS De Kajuit
  • Schoolfoto van OBS De Kajuit
  • Schoolfoto van OBS De Kajuit
  • Schoolfoto van OBS De Kajuit
  • Schoolfoto van OBS De Kajuit

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders, verzorgers en overige belangstellenden,
Wat fijn dat u meer te weten wilt komen over OBS De Kajuit, één van de negen scholen horend bij Stichting Auro. Een kleinschalige openbare school, waar we thematisch werken om de kinderen zelf hun talenten te laten ontdekken. Met behulp van de Vreedzame School, blijven we iedere dag werken aan de school als veilige leefgemeenschap voor alle kinderen. 

Met alle informatie die u op ons venster en in onze schoolgids kunt vinden, willen we u een beeld geven van waar wij als school voor staan en wat u van ons kan en mag verwachten. We informeren u over schoolontwikkelingen (bv thematisch onderwijsaanbod), maar ook meer praktische informatie (organisatie van het onderwijs, zorgprocedure, vakantie- en studiedagen, enzovoort). 

Tevens is hier informatie te vinden uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO. Alle gegevens zijn vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). Mochten er na het lezen nog vragen zijn, dan nodigen wij u graag uit voor een gesprek. Ook kunt u eventuele vragen of reacties digitaal doorgeven via info@obs-dekajuit.nl. Omdat wij graag de tijd voor u nemen, vragen wij u vriendelijk om even van te voren een afspraak te maken. Voor meer praktische zaken en aan een datum gebonden mededelingen/activiteiten verwijzen wij u naar de school-app Social Schools, de schoolkalender die wij ieder jaar uitreiken en onze maandelijkse nieuwsbrief 'Het Scheepsjournaal'.

Namens alle teamleden wensen wij uw kind een fijne schooltijd toe, op OBS De Kajuit, waar we samen sterk zijn in verschillen! 

Marijn Roeleveld

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzame school
  • Spelend leren (Sil op school)
  • Thematisch onderwijs (IPC)
  • Vrijheid in ontwikkeling
  • Leren volgens eigen leerstijl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
159
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven