Openbare Basisschool Toermalijn

Randhoornweg 35 1422 WX Uithoorn

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Toermalijn
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Toermalijn
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Toermalijn
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Toermalijn

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Gelukkig is het ziekteverzuim op Toermalijn erg laag. Mocht het toch voorkomen dat een leerkracht niet kan komen werken, dan zorgen wij voor vervanging via een invalpoule. Mocht dit niet lukken, dan verdelen wij de kinderen uit de betreffende groep over de andere klassen. Alle groepsleerkrachten hebben werk klaarliggen voor de kinderen, mocht dit een keer gebeuren. Als er echt geen andere oplossing is kan het zijn dat de klas van de betreffende leerkracht thuis moet blijven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast het werken middels de leerstofjaarklassenmethode, streven wij ook naar optimale samenwerking tussen leerlingen uit verschillende groepen. 

Zo ondersteunen de kinderen uit groep 7 en 8 twee keer per week bij het Bouw-Tutorlezen in groep 3 en 4. Ook helpen de kinderen uit de bovenbouw in de schoolbieb bij het innemen, uitlenen en opruimen van boeken en maken wij gebruik van 'leesmaatjes' waarbij sterke lezers de beginnende lezers kunnen helpen. Dit is voor alle leerlingen een mooie toevoeging aan hun eigen leerproces. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij kleuters gaan leren en spelen hand in hand. Zij leren door te ontdekken en te proberen gevoed door hun nieuwsgierigheid. Kinderen in de groepen 1 en 2 zitten bij ons samen in de klas, zodat zij van elkaar kunnen leren. Op deze leeftijd zijn kinderen nog zo verschillend in hun ontwikkeling, dat zij zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied veel van elkaar kunnen leren. Door veel te bewegen, zowel binnen als buiten én kinderen ontwikkelingsmateriaal aan te bieden passend bij hun ontwikkeling, groeien zij op hun eigen tempo het onderwijs in. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op Toermalijn werken wij met een 5-gelijke-dagen-model. Dit zorgt voor een evenwichtige verdeling van de vakken over de dagen en zorgt voor veel structuur, rust en duidelijkheid bij de leerlingen. Alle groepen hebben dagelijks school van 8.30 - 14.15 uur, waardoor de onderwijstijd optimaal benut wordt. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden alle kinderen van 4 t/m 12,5 jaar openbaar onderwijs. Vanwege onze openbare grondslag zijn alle kinderen, ongeacht hun afkomst, bij ons welkom. Wij bieden onderwijs in een modern schoolgebouw, van alle gemakken voorzien. Zo hebben wij de beschikking over een grote schoolbibliotheek, speellokalen, gymzalen, voor- en naschoolse opvang, een groot speelplein en speelbos. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ambities t.a.v. passend onderwijs voor het komende schooljaar zijn:

? Aandacht voor Traumasensitief Lesgeven

? Verdere verdieping wat betreft het ontwikkelen en gebruiken van onderwijsplannen en dynamische groepsplannen;

? Verdere ontwikkeling van de ambitie referentieniveaus van leerlingen en het werken ermee;

? Verdere ontwikkeling en implementatie van de visie op het jonge kind

? Aandacht voor het ontwikkelen op beeldende vorming

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven