Openbare Basisschool Toermalijn

Randhoornweg 35 1422 WX Uithoorn

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Toermalijn
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Toermalijn
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Toermalijn
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Toermalijn

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Persoonlijk
  • Oog voor het kind
  • Betrokken
  • Vertrouwd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Toermalijn is een kleinschalige school met oog voor ieder kind. Dit houdt in dat wij van alle leerjaren 1 groep hebben. In iedere groep zitten gemiddeld 25 kinderen, waardoor het niet massaal wordt en ieder kind de aandacht krijgt die hij/zij verdient! 

Door de kleinschaligheid van de school worden wij vaak omschreven als 'warm, vertrouwd, persoonlijk.' Bij ons is een kind geen nummer, maar een kind dat alle aandacht, hulp en uitdaging krijgt in een persoonlijke omgeving. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Toermalijn werken wij het met 5-gelijke-dagenmodel. Dit betekent dat alle leerlingen school hebben van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur - 14.15 uur. Zij blijven over op school, in hun eigen klas met hun eigen leerkracht. Aan deze overblijf zijn geen kosten verbonden. 

- Leerlingen hoeven tussen de middag niet naar huis. Dit zorgt voor minder onrust na de pauze en voor een kortere en logischer onderbreking van het lesprogramma.

- Het biedt meer structuur en duidelijkheid voor leerlingen en voor ouders: alle leerlingen blijven op school in plaats van de ene leerling wel en de andere niet.

- Het is makkelijker voor ouders om hun werktijden op school af te stemmen.

- Veiliger: kinderen hoeven maar twee keer (in plaats van vier keer) door het drukke verkeer.

- Ouders hoeven hun kind maar één keer te brengen en één keer te halen.Jongere broertjes en zusjes hoeven ook maar één keer heen en weer.

- Het is rustiger voor de kinderen. Kinderen zijn eerder thuis.

- Naschoolse- of buitenschoolse opvang heeft meer tijd voor activiteiten.

- Sport-, muziek- en cultuurverenigingen hebben meer mogelijkheden om hun activiteiten aan te bieden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Informatiebeveiliging en privacy (IBP)

In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van informatie en ICT. Denk bijvoorbeeld aan het leerlingvolgsysteem en alle softwareprogramma’s die leerlingen tegenwoordig in de les gebruiken. Onze school vindt het belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. We hebben daarom een IBP-beleidsplan voor de school gemaakt. In dit plan geven we aan hoe we binnen de school informatiebeveiliging en privacy hebben geregeld en hoe we met eventuele risico’s omgaan. Een belangrijk document is de privacyverklaring die u binnenkort op de website vindt. In deze verklaring kunt u lezen welke rechten u als ouder heeft om persoonsgegevens van uw kind of van uzelf in te zien en in bepaalde gevallen te corrigeren of te verwijderen. Ook zullen we in een aantal gevallen uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Als we als school bijvoorbeeld foto’s of video’s van uw kind gebruiken dan is daarvoor altijd toestemming van u nodig. Onze school maakt gebruik van een oudercommunicatieapp. In deze app kunt u de toestemming zelf regelen. Deze toestemming geldt zolang uw kind op onze school zit. U kunt uw toestemming altijd weer veranderen of intrekken. Toestemming vragen geldt echter niet voor alle persoonsgegevens. Wij verwerken ook gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan het ministerie van OCW en de Belastingdienst. Heeft u vragen of wilt u nadere informatie over informatiebeveiliging en privacy dan kunt u contact opnemen met de directeur. De directeur is het 1e aanspreekpunt voor vragen over AVG binnen onze school. Het schoolbestuur is verplicht om ook een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Deze functionaris ziet toe op een goede naleving van alle privacyregels binnen de school. Clemens Geenen van PEP Onderwijsadvies is onze FG. Hij is gecertificeerd en te bereiken via info@peponderwijsadvies.nl.

Terug naar boven