Openbare Basisschool De Wissel

De Hoop 3 1911 KX Uitgeest

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wissel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wissel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wissel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wissel

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en andere belangstellenden,

Welkom bij het SchoolVenster van basisschool De Wissel. Op deze plek kunt u veel zakelijke informatie vinden over onze school. Bent u ook geïnteresseerd in de persoonlijke kant van onze school, dan kun u een kijkje nemen op onze website www.dewisseluitgeest.nl . En natuurlijk bent u van harte welkom om de school te bezoeken. U kunt contact opnemen via mail of via telefoon. 

Carola van der Eng, directeur De Wissel

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Veiligheid
  • Warme sfeer
  • Goede zorg
  • Hoge oudertevredenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Voor ons is het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school gaan. Wij besteden veel aandacht aan een positief speel- en leerklimaat in alle groepen. De kinderen kennen elkaar goed doordat ze veel met elkaar samenwerken, niet alleen binnen de eigen groep maar ook regelmatig met kinderen uit andere groepen. Hierdoor voelen kinderen zich vertrouwd op school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
195
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken samen met de organisatie Kidsbest. Zij hebben drie mooie ruimtes in ons schoolgebouw en vangen daar, zowel voor als na schooltijd, de kinderen op. Ze sluiten hierbij goed aan bij de pedagogische visie van de school.

Verder verzorgen zij ook de peuterspeelzaal. Deze is iedere ochtend geopend van 8.30 - 12.00 uur. Deze peuterspeelzaal is ook te vinden in ons gebouw.

Sinds begin schooljaar 2019-2020 hebben wij ook een kinderdagverblijf. Hier worden kinderen van 0-4 jaar opgevangen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is de belangrijkste voorwaarde om tot leren te komen. Daarom hebben wij bij ons op school duidelijke afspraken en regels. Alle leerkrachten werken met dezelfde afspraken, waardoor alle kinderen precies weten waar ze aan toe zijn.

Een mooi voorbeeld:

Wij werken in de pauzes met pleinwachten. Dit zijn leerlingen uit groep 8 die rondlopen op het plein en andere kinderen helpen bij het oplossen van problemen of ruzies. Natuurlijk is er ook altijd toezicht van de leerkrachten.

Terug naar boven