De Vrijburg-School

Niesvenstraat 2 1911 VA Uitgeest

  • Elke ochtend bij binnenkomst lezen om beurten de groepen in de aula voor.
  • Presenteren van dans.
  • Ter gelegenheid van het thema "Dieren" in de onderbouw was de school er voor "aangekleed".
  • Ontbijten op school, ter gelegenheid van het Nationaal Schoolontbijt.
  • Resultaat van één van de middagen!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheid is een onderdeel van de driehoeksmeting. Deze meting betrekt ouders, leerlingen en leerkrachten in het tevredenheidsonderzoek. Het betreffende deel is als bijlage toegevoegd.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheid is in de driehoeksmeting opgenomen, waarin ook leerling- en leerkrachttevredenheid een onderdeel is.
Tevredenheid
8,4

Terug naar boven