De Vrijburg-School

Niesvenstraat 2 1911 VA Uitgeest

  • Elke ochtend bij binnenkomst lezen om beurten de groepen in de aula voor.
  • Presenteren van dans.
  • Ter gelegenheid van het thema "Dieren" in de onderbouw was de school er voor "aangekleed".
  • Ontbijten op school, ter gelegenheid van het Nationaal Schoolontbijt.
  • Resultaat van één van de middagen!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De afgelopen drie jaar scoren we boven het landelijk gemiddelde.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten worden gemeten met CITO-toetsen en opgenomen in het Early Warning Systeem. Hierin staan analyses, interventies en evaluaties m.b.t. Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Rekenen en Wiskunde en Spelling (incl. spelling - WW)

Een samenvatting hiervan is het Kwaliteitsprofiel. Dit is als bijlage toegevoegd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de bijlage is het overzicht te zien van de uitstroom in aantallen naar de verschillende vormen van VO van onze groep 8 in 2018-2019.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft naar aanleiding van het laatste inspectiebezoek een basisarrangement gekregen. Dit houdt in dat de inspectie geen aanleiding heeft tot nader onderzoek. Hier zijn we als school tevreden mee. Wij blijven werken aan kwaliteitsverbetering. Dit staat beschreven in onze jaarplannen.

Terug naar boven