De Vrijburg-School

Niesvenstraat 2 1911 VA Uitgeest

  • Elke ochtend bij binnenkomst lezen om beurten de groepen in de aula voor.
  • Presenteren van dans.
  • Ter gelegenheid van het thema "Dieren" in de onderbouw was de school er voor "aangekleed".
  • Ontbijten op school, ter gelegenheid van het Nationaal Schoolontbijt.
  • Resultaat van één van de middagen!

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit 22 medewerkers in de functies van directie, leerkracht, onderwijsassistent, Interne Begeleider, leescoördinator, rekencoördinator, Arbo-coördinator, Arbo-coördinator, stage-coördinator, bouwcoördinatoren, coördinator bewegingsonderwijs en veiligheidsfunctionaris.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van een collega wordt vervanging geregeld vanuit de Flexpool van het bestuur. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De gezonde school Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met dit vignet laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen wij voor actieve gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en hebben wij aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Onze school heeft daarbij speciale aandacht voor de  themacertificaten “Bewegen en Sport” en “Voeding”. Onze leerlingen bewegen  structureel minimaal elke drie kwartier. Ook krijgen alle leerlingen vanaf groep 3 twee gymlessen van 45 minuten per week. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan een gezond voedingspatroon en zijn wij enthousiast deelnemer van het eu-schoolfruitprogramma. Gezonde school is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties: www.gezondeschool.nl

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In bovenstaand schema zijn de activiteiten in leerjaar 1 en 2 in 5 hoofdgebieden samengevoegd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Leerlingen met speciale behoefte krijgen op onze school speciale ondesteuning.Het betreft leerlingen met ADHD, bepaalde stoornisen in het autistischspectrum en op het gebied van spraak-taal.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven