De Vrijburg-School

Niesvenstraat 2 1911 VA Uitgeest

  • Elke ochtend bij binnenkomst lezen om beurten de groepen in de aula voor.
  • Presenteren van dans.
  • Ter gelegenheid van het thema "Dieren" in de onderbouw was de school er voor "aangekleed".
  • Ontbijten op school, ter gelegenheid van het Nationaal Schoolontbijt.
  • Resultaat van één van de middagen!

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Vrijburg. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De school heeft als missie "Samen presteren en presenteren".

We vinden het van belang om positief in het leven te staan en respectvol te communiceren. We denken in mogelijkheden en oplossingen. Het team maakt gebruik van eigentijdse en moderne lesmethoden en middelen. De kinderen leren op de Vrijburg al vroeg om zichzelf en hun werk te presenteren. Door te laten zien wat ze kunnen, leren ze om zich in te leven en om mee te leven. Zo wordt het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid ontwikkeld.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Presteren en Presenteren
  • Prettig pedagogisch klimaat
  • Aandacht voor elk kind
  • Heldere zorgstructuur
  • Modern ICT-gebruik

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober van schooljaar 2020-2021 telde de school 112 leerlingen. De verwachting is dat de komende jaren het leerlingenaantal zal schommelen tussen de 100 en 110 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
95
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven