IKC Kornak

Benningskamplaan 60 1911 LP Uitgeest

  • Schoolfoto van IKC Kornak
  • Schoolfoto van IKC Kornak
  • Schoolfoto van IKC Kornak
  • Schoolfoto van IKC Kornak
  • Schoolfoto van IKC Kornak

In het kort

Toelichting van de school

Kornak, alle ruimte om te ontdekken

Op Kornak krijgt uw kind de ruimte om de wereld en zichzelf te ontdekken. Vanuit een veilige basis met een duidelijke structuur, leert uw kind stapje voor stapje zijn wereld te verkennen en te vergroten. Wij laten leerlingen kennismaken met een breed en inspirerend lesaanbod met naast taal, spelling, lezen en rekenen ook veel ruimte voor techniek, kunst, cultuur, muziek en sport. Daarmee bieden wij de bouwstenen waarmee kinderen hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen en kunnen uitgroeien tot een zelfbewuste en unieke persoonlijkheid.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Structuur
  • Nieuwsgierigheid
  • Verbinding
  • Trots op jezelf
  • Optimale prestaties

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Kornak telt op 1 oktober 2020 ruim 415 leerlingen, verdeeld over 17 groepen. De leerlingen die onze school bezoeken komen vooral uit de omliggende wijken.  Kornak werkt met enkelvoudige groepen, met uitzondering van de groepen 1-2. Wij werken volgens een uniek concept waarbij alle kinderen van hetzelfde leerjaar jaarlijks opnieuw worden ingedeeld. De leerkrachten doen dit zeer zorgvuldig en besteden de eerste zes weken van het schooljaar aan de groepsvorming, die weer geheel opnieuw tot stand komt. Zo leren alle kinderen nieuwe relaties aan te gaan en te onderhouden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
390
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool Kornak werkt met een continurooster. Op alle dagen behalve woensdag lunchen de kinderen op school. Onze leerlingen van groep 1 t/m 8 hebben dezelfde schooltijden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven