Kindcentrum de Mortel

Perweide 5 5071 AC Udenhout

Schoolfoto van Kindcentrum de Mortel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder jaar nemen we het leerling tevredenheidsonderzoek af om te kijken of leerlingen zaken aangeven die wij als school kunnen verbeteren.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de leerlingen de leerkrachten en de hulp die zij ontvangen als positief ervaren. Ook zien we dat de leerlingen in de groepen 6 en 7 gemiddeld hoger scoren dan de leerlingen van groep 8.

In het schooljaar 2023-2024 zetten we in op sociale veiligheid om het welbevinden van de leerlingen te verbeteren.

We zijn er trots op dat de leerlingen van de Mortel zich veilig voelen bij ons op school.

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Om de twee jaar wordt er aan ouders gevraagd een enquête in te vullen om de kwaliteit van de school te meten en verbeterpunten zichtbaar te krijgen.

Het tevredenheidsonderzoek 2023 is door 25% van de ouders/verzorgers ingevuld. Hiermee hebben we de vereiste norm behaald, echter niet de gewenste norm. 

Ouders geven aan dat hun kind met plezier naar school gaat. 

In het schooljaar 2023-2024 richten wij ons op het verbeteren van de communicatie naar ouders. 

Tevredenheid
6,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven