Kindcentrum de Mortel

Perweide 5 5071 AC Udenhout

Schoolfoto van Kindcentrum de Mortel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder jaar nemen we het leerling tevredenheidsonderzoek af om te kijken of leerlingen zaken aangeven die wij als school kunnen verbeteren.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de lessen die we op school geven door de leerlingen hoger worden gewaardeerd dan de algemene mening die zij hebben over de school. Ook zien we dat de kinderen in de groepen 6 en 7 gemiddeld hoger scoren dan de kinderen van groep 8.

In het schooljaar 2022-2023 zetten we in op de algemene tevredenheid van kinderen waarbij we specifiek aandacht hebben voor de groepen 8.

We zijn er trots op dat de kinderen van de Mortel de sociale veiligheid als heel positief ervaren.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Let op: de gegevens i.v.m. de oudertevredenheid zijn verouderd en gebaseerd op de resultaten van Achthoeven (onderdeel van fusieschool De Mortel). Doordat de schoolgids van De Mortel die nu voor u ligt gemaakt is via de site van Vensters PO worden gegevens m.b.t. de oudertevredenheid automatisch gegenereerd. De gegevens van De Mussenacker kunnen hierin niet worden verwerkt. Informatie over oudertevredenheid kunt u opvragen bij de directie van De Mortel.
Tevredenheid
6,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven