Kindcentrum De Mortel

Perweide 5 5071 AC Udenhout

Schoolfoto van Kindcentrum De Mortel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Let op: de gegevens i.v.m. de eindtoets zijn gebaseerd op de resultaten van Achthoeven en De Mussenacker. Beiden vormen sinds 1 augustus 2019 de fusieschool kindcentrum De Mortel). 

Doordat de schoolgids van De Mortel die nu voor u ligt gemaakt is via de site van Vensters PO worden gegevens m.b.t. de eindtoets automatisch gegenereerd. 

Informatie over resultaten en opbrengsten kunt u opvragen bij de directie van De Mortel.

NB In het schooljaar 2019 - 2020 is vanwege de schoolsluiting (corona-virus) geen eindtoets afgenomen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om tegemoet te komen aan de verschillende ondersteuningsbehoeften van de leerlingen worden zij in eerste instantie geclusterd op basis van hun instructie-en verwerkingsbehoefte en worden coöperatieve werkvormen ingezet om te voorzien in de verschillende leerstijlen van de leerlingen. De leerkracht maakt hiervan een overzicht en op basis daarvan zijn weekplanning. Leerlingen worden getoetst met methode gebonden toetsen en met de methodeonafhankelijke toetsen van LOVS CITO. De leerlingen worden zoveel mogelijk in de klas ondersteund. Voor de OPP leerlingen geldt dat zij instructie krijgen buiten de groep.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Let op: de gegevens i.v.m. schooladvies zijn gebaseerd op de resultaten van Achthoeven en De Mussenacker. Beiden vormen sinds 1 augustus 2019 de fusieschool kindcentrum De Mortel). Doordat de schoolgids van De Mortel die nu voor u ligt gemaakt is via de site van Vensters PO worden gegevens m.b.t. de schooladviezen automatisch gegenereerd. 

Informatie over schooladviezen kunt u opvragen bij de directie van De Mortel.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven